NOTĂ INFORMATIVĂ

NOTĂ INFORMATIVĂ

Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private prezintă publicului şi partenerilor săi Strategia de Dezvoltare şi Comunicare a sa, pentru perioada 2018-2022.

Prin această strategie, se vor propune iniţiative de politici publice şi activităţi determinate în domeniului protecţiei datelor cu carater personal şi al vieţii private, care să contribuie la sensibilizarea, educarea, instruirea și susținerea persoanelor juridice, prin facilitarea încheierii parteneriatelor de colaborare societate-stat.

O parte importantă a rolului nostru este de a prelua standardele europene în domeniului protecției datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată și a coopera cu autorităţile publice în vederea reglementării cadrului normativ naţional pentru a asigura şi conferi o protecție uniformă şi consistentă a datelor cu caracter personal subiecţilor de date.

Strategia a fost elaborată luând în considerare grupurile ţintă cărora li se adresează, care este direcționată către:

  1. subiecţii de date cu caracter personal: persoane fizice, cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;
  2. autorităţile publice;
  3. operatorii de date cu caracter personal, persoanele împuternicite de aceştea şi ofiţerii responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul instituţiilor publice şi organizaţiile societăţii civile.

Documentul poate fi accesat aici:Strategia_Asociatie-RO