Opinii şi reacţii ale Asociaţiei

Ghid privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul comerțului electronic

Asociația pentru Protecția Vieții Private în cadrul programului ,,Măsuri de Promovare a Încrederii” implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană, a elaborat ,,Ghidul privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul comerțului electronic”. Ghidul are drept obiectiv de a ne explica: ce trebuie să conțină o pagină web, când se aplică cerințele din domeniul comerțului electronic, care sunt responsabilitățile din punct de vedere a protecției datelor cu caracter personal, în ce condiții putem realiza marketingul direct și comunicarea electronică dar și multe altele. Asociația pentru Protecția Vieții Private încurajează mediul de afacere privind punerea în aplicare a cerințelor din domeniul protecției datelor cu caracter personal în cadrul comerțului electronic, în vederea creșterii gradului de transparență și control în ceea ce privește modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.  

Citeşte mai mult...

MESAJ PUBLIC ÎN CONTEXTUL COVID-19

Având în vedere declanșarea stării de urgență la nivel european dar și în contextul interesului public major pentru ocrotirea sănătății publice, Asociația pentru Protecția Vieții Private, susține efortul Guvernului Republicii Moldova de amendare a cadrului legislativ național (https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect11_1_9.pdf) care vine să înăsprească măsurile de ocrotire a sănătății, inclusiv prin amendarea Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. (mai mult…)

Citeşte mai mult...

SESIZARE DIN OFICIU

Asociația a urmărit cu deosebită atenție audierea Procuraturii Generale privind Raportul final al activității speciale de investigații pentru anul 2019 și a subdiviziunilor specializate în activitatea specială de investigații speciale, în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din 4 martie 2020. Având în vedere cele relatate în cadrul ședinței, dar și ultimele evoluții sensibile, existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal şi al conceptului inviolabilităţii vieţii private ce țin de competența exclusivă a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, transpuse în cadrul juridic național prin art. 15 al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, care, din păcate, nu sunt respectate la aplicarea Legii 59/2012 privind activitatea specială de investigații, informăm următoarele. (mai mult…)

Citeşte mai mult...

COMUNICAT

L-a distanța de 1 an de zile după introducerea eronată a unor completări la Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Guvern pare să propună stoparea ,,Big Brother” https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiect11.pdf (mai mult…)

Citeşte mai mult...

SESIZARE PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL OFERIRII ACCESULUI LA INFORMAŢII PUBLICE

Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private, împreună cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice, şi cu alţi actori media din Republica Moldova, atenţionează despre obligaţia legală care stă în sarcina instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică de oferire a accesului la informaţiile publice şi de a asigura, în mod transparent gradul maxim de accesibilitate a datelor deschise publice.   Prin această Moțiune publică, se reclamă ca fiind nefondate și eronate acțiunile de reziliere unilaterală a contractelor de prestări servicii și blocare nejustificată a accesului la datele publice din „Registrul de stat al persoanelor juridice” de către Agenția Servicii Publice.    

Citeşte mai mult...

ANUNŢ

Având în vedere ultimele evoluții din domeniul protecției datelor cu caracter personal şi a inviolabilităţii dreptului la viaţa privată, inclusiv în contextul interceptărilor, Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private vine cu următoarea ştire. (mai mult…)

Citeşte mai mult...

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu referire la apelul Asociației pentru Protecția Vieții Private nr. 01-02-1001 din 19.10.2018 privitor la modificările operate la art. 5 și art. 15 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 143/2018 în contextul schimbului de date și interoperabilitate, adresat autorităților competente şi donatorilor internaționali prezenți în Republica Moldova informăm următoarele. (mai mult…)

Citeşte mai mult...

Opinie juridică cu privire la instalarea și utilizarea dispozitivelor de supraveghere video în grădiniţe

A fost relevat că interesul public a fost stârnit de o situație particulară în care părintele unui copil care frecventa o instituție preșcolară, a amplasat un dispozitiv de înregistrare sonoră, care a captat anumite fapte de comportament ale angajaților unei grădinițe care aparent au afectat interesele copilului și au sfidat principiile de deontologie profesională. (mai mult…)

Citeşte mai mult...

APEL PUBLIC

Asociația pentru Protecția Vieții Private având drept obiectiv asigurarea proporționalității dreptului la viața privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și alte drepturi concurente, salută adoptarea Legii nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, însă, relevă următoarele (mai mult…)

Citeşte mai mult...