PARTENERI

Cine sunt partenerii pe obiectiv de poziție

  • Cei ce dispun de informații despre viața privată, sau
  • Cei ce dispun de dreptul a avea acces la orice informație despre viața privată

Grupurile ţintă cărora li se adresează Asociaţia

Subiecţii de date cu caracter personal: persoane fizice, cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova

Pilonul fundamental al protecției datelor cu caracter personal şi respectării dreptului la viaţa privată sunt cetățenii şi rezidenţii, persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, ale căror drepturi fundamentale vor fi asigurate de către Asociaţie. O atenţie deosebită li se va acorda copiilor în contextul serviciilor informaționale regăsite în mediul on-line, tv, radio etc. cu respectarea interesului superior al copilului.


Autorităţile publice

Instituțiile publice, în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor acestora, colectează şi prelucrează un număr masiv de date cu caracter personal. Având în vedere domeniile şi sfera de activitate diversă de prestare a serviciilor publice, fiecare instituţie are un rol important în promovarea politicilor statului cu respectarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și a dreptului la viața privată.

Operatorii de date cu caracter personal, persoanele împuternicite de aceştea şi ofiţerii responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul instituţiilor publice şi organizaţiile societăţii civile

O bună parte din activitatea Asociaţiei va fi concentrată pe colaborarea cu persoanele responsabile de protecţia datelor cu caracter personal din cadrul autorităţile publice și mediului privat, inclusiv celor din stânga Nistrului, în scopul identificării problemelor și aspectelor problematice care interferează cu domeniul protecției datelor cu caracter personal.