Servicii

O parte importantă a rolului nostru este de a prelua standardele europene în domeniului protecției datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată și a coopera cu autorităţile publice în vederea reglementării cadrului normativ naţional pentru a asigura şi conferi o protecție uniformă şi consistentă a datelor cu caracter personal subiecţilor de date.

În cooperarea cu partenerii noştri acționăm prin educație, convingere și exemple de bune practici.

SPRIJINIM ŞI OFERIM CEEA CE ŞTIM

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI (Directiva UE 2016-680 din 27 aprilie 2016);
  • Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave,
  • Convenţia Consiliului Europei 108 modernizate pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenţia CoE 108 modernizată).

NU ne interesează domeniile de activitate existente ale asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova, decât:

  1. Promovarea implementării instrumentelor juridice europene din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private şi contribuirea la preluarea şi uniformizarea acestora la nivel naţional pentru a face față riscurilor transfrontaliere şi prevenirii încălcării legislaţiei naţionale de protecție a datelor
  2. Informare a subiecţilor de date cu caracter personal, în calitate de utilizator sau consumator, la nivel local şi naţional
  3. Educarea, informarea cu privire la respectarea vieţii private şi a protecţiei datelor cu caracter personal al copiilor în mediul online
  4. Audierea şi consilierea persoanelor fizice (subiecților de date cu caracter personal) şi a organizaţiilor obşteşti şi reprezentarea intereselor acestora în raport cu operatorii de date precum și organele de control şi alte instituţii publice
  5. Instruirea operatorilor şi persoanelor împuternicite de aceştea şi a ofiţerilor responsabili pentru protecţia datelor din administraţia publică cu referire la cadrul normativ ce reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
  6. Consultarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi politicile naţionale sectoriale cu integrarea domeniului protecţiei datelor cu caracter personal şi al dreptului la viaţa privată prin aplicarea uniformă a standardelor normative europene în domeniul respectării dreptului la viaţa privată şi protecției datelor cu caracter personal cu asigurarea proporţionalităţii cu alte drepturi concurente şi libertăţi fundamentale ale omului