SCOP ŞI ACTIVITATE

ASOCIAŢIA şi-a luat angajamentul să contribuie la promovarea şi transpunerea la nivel naţional, cât şi în cadrul ţărilor Parteneriatului Estic a standardelor europene, unice în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

Viziunea Asociaţiei este de a contribui la armonizarea dialogului naţional şi european pentru asigurarea proporționalității dintre dreptul la viața intimă, familială și privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în raport cu alte drepturi concurente inclusiv în spaţiul on-line.


OBIECTUL DE ACTIVITATE

Colectarea de informații despre viața privată de către autoritățile publice sau entitățile private și utilizarea acestora în scopul realizării sarcinilor și obiectivelor proprii:

  • Accesarea sistemelor principale informaționale de stat (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Unităților de Drept, Registrul Cadastrului Bunurilor Imobile, Registrul privind traversarea frontiere)

SCOPUL ACTIVITĂŢII

  • Asigurarea proporționalității dintre drepturile la viața privată și alte drepturi concurente inerente ființei umane
  • Informarea subiecților de date despre drepturile de care dispun din domeniul protecției vieții private și a operatorilor de date despre sarcinile și responsabilitățiile ce urmează a fi asigurate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Informarea autorităților publice, mediului privat și societății civile pe problemele legate de asigurarea dreptului la viața privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Excluderea opiniilor eronate și necalificate pe aspectul asigurării dreptului la viața privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Oferirea suportului subiecților de date în domeniul protecţiei dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în sectorul comunicaţiilor electronice şi al comerţului electronic