COMUNICAT

COMUNICAT

Asociația pentru Protecția Vieții Private, în calitate de gardian al asigurării protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, acționând în condițiile legislației naționale și a tratatelor europene la care Republica Moldova este parte, califică ca fiind drept inadmisibil diseminarea, transmiterea datelor cu caracter personal în adresa autorităților neconstituționale din stânga Nistrului.

Asociația pentru Protecția Vieții Private (Asociația), face apel către instanțele naționale și autoritățile publice la maximă vigilență, privitor la transmiterea datelor cu caracter personal în adresa pretinselor autorități din stânga Nistrului. în legătură cu șirul de cauze sistemice, repetitive de comitere a contravenției prevăzute de art. 74/1 alin. (4) Cod contravențional al Republicii Moldova și anume, dezvăluirea datelor cu caracter personal de către (CNAS) în adresa așa-numitei secției de asistență socială din or. Dubăsari.

Recent, Judecătoria Chișinău, prin Hotărârea pronunțată la 19 noiembrie 2018 (Dosar nr. 12-4-61149-17092018), a stabilit încălcarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, manifestată prin dezvăluirea datelor cu caracter personal de către reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), în lipsa consimțământului persoanelor vizate, către pretinsele autorități din stânga Nistrului, care acționează în afara câmpului constituțional al Republicii Moldova.

Aducem în atenție despre existența precedentului din anul 2012, atunci când Ministerul Afacerilor Interne a fost obligat de instanță să achite tuturor persoanelor vizate în cauză, care intenționau să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prejudicii morale și materiale în sumă de peste 180 mii de lei, în urma transmiterii de către reprezentanții acestuia a datelor personale către entitățile neconstituționale de urmărire penală din stânga Nistrului.

Amintim, că Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea prin art. 28 al Constituției să garanteze persoanei fizice dreptul la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private, indiferent de statutul social, apartenența etnică, religioasă, și economică al acestuia, iar orice prelucrare de date (schimb de informații manifestat prin transmitere, diseminare, dezvăluire etc.) către autorităților neconstituționale din stânga Nistrului ar contraveni prevederilor Legii Supreme.