NOTĂ INFORMATIVĂ

NOTĂ INFORMATIVĂ

Cu referire la apelul Asociației pentru Protecția Vieții Private nr. 01-02-1001 din 19.10.2018 privitor la modificările operate la art. 5 și art. 15 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 143/2018 în contextul schimbului de date și interoperabilitate, adresat autorităților competente şi donatorilor internaționali prezenți în Republica Moldova informăm următoarele.

La data de 27 noiembrie 2018, Asociația a recepționat răspunsul oficial al Cancelariei de Stat (nr. 12-05-9492 din 22.11.2018), care se referă exclusiv la prevederile Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, aprobarea căreia a fost salutată și în textul apelului Asociației.

Așadar, contrar problemelor juridice menționate în demersul Asociației, Cancelaria de Stat nu face nicio referință la Legea nr. 143 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, adoptată la 19.07.18, prin intermediul căreia au fost modificate prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în contextul aplicării Legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, care stabilește:

  1. Art. 5 al Legii nr.133/2011 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal cu litera g): ,,consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate”;
  2.  Art. 15 din aceeași lege: atunci când datele cu caracter personal sunt accesate și prelucrate prin intermediul platformei de interoperabilitate, nu trebuie respectate:

– principiile de protecție a datelor cu caracter personal (prelucrarea să fie corectă, legală, neexcesivă, pe un termen determinat și doar în scopuri specifice);

– drepturile persoanei vizate (să fie informată despre accesare, să dispună de dreptul de acces, de intervenție, de opoziție și de dreptul la justiție).

  1. nu s-au adus clarificări la explicarea formulării amendamentului la art. 15 al Legii 133/2011, ce admite interpretarea articolului ca fiind unul vag, neclar și abuziv din punct de vedere al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în special ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Atenționăm că, toate cele trei legi menționate în prezentul şi apelul inițial (Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, Legea nr. 143 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, adoptate la 19.07.18 şi Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal) au intrat în vigoare la 10 noiembrie 2018.

Chiar dacă Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate este una bună şi necesară, prevederile acesteia privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi competențele autorității naționale de supraveghere, garantate prin Legea nr. 143/2018 care modifică direct textul Legii nr.133/2011 în scopul aplicabilității cadrului legal de interoperabilitate şi schimb de date, nu corespund și chiar contravin normelor europene care asigură drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

În final, Asociația își exprimă în continuare îngrijorarea față de aspecte evocate anterior prin sesizarea înaintată care poate fi accesată https://privacy.md/2018/10/19/apel-public/.