Încheierea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției şi Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private

Încheierea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției şi Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private

În scopul promovării parteneriatului public-civic, ce stă la baza consolidării democraţiei durabile dintre stat şi societate, astăzi, 06 martie 2019, a avut loc ceremonia oficială de încheiere a Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) şi Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private (Asociaţia).

Dispoziţiile Acordului, promovează şi accentuează ca prioritate, respectarea dreptului la viaţa privată a persoanelor vizate prin asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora, într-un mod transparent, în activitatea poliţienească, prin oferirea pregătirii de specialitate juridică specifică de către Asociaţie.

Prin semnarea acestui Acord, se recunoaşte conjugarea eforturilor comune în scopul atingerii obiectivelor stabilite prin tratatele internaţionale în domeniul vieţii private la care Republica Moldova este parte, modernizării serviciilor publice şi ajustării nivelului protecţiei datelor cu caracter personal la cele mai înalte standarde europene.

Astfel, în beneficiul întregii societăţi a acestei ţări, s-a identificat un teren larg de colaborare dintre IGP şi Asociaţie, care presupune:

  1. promovarea dreptului la „viaţă privată” şi a conceptului „date cu caracter personal” prin sporirea gradului de percepţie de către poliția naţională a principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal;
  2. contribuirea la dezvoltarea unei societăţi democratice de către ambele instituţii, prin asigurarea proporţionalităţii aplicării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, concurente cu dreptul la viaţa privată;

şi

  1. colaborarea în procesul de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei naţionale, ce vizează domeniile de activitate penală în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţa privată.