Schimb de experiență între România și Republica Moldova în domeniul Protecției Datelor Personale

Schimb de experiență între România și Republica Moldova în domeniul Protecției Datelor Personale

În perioada 22-24 mai 2019, în cadrul parteneriatului de colaborare încheiat la 28 ianuarie 2019, cu ocazia Zilei Europene pentru Protecția Datelor, Asociația pentru Protecția Vieții Private a primit la Chișinău, în vizită de lucru și schimb de experiență profesională, pe reprezentanții Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor din România.

 

Având în vedere interesul sporit față de acțiunile realizate de către instituțiile publice din Republica Moldova, în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a asigurării nivelului adecvat de securitate de către entitățile vizate, au avut loc întrevederi cu conducerea și reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratului General al Poliției, Curții de Conturi, Casei Naționale de Asigurări în Medicină, și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul întâlnirilor cu aceste autorități, următoarele aspecte au fost analizate:

  • Provocările implementării GDPR în Republica Moldova și în România în primul an de aplicare;
  • Proiecte de informare, instruire sau îndrumare a persoanelor vizate și a operatorilor;
  • Colaborarea dintre instituțiile publice și sectorul privat, inclusiv cu organizațiile non-guvernamentale;
  • Perspectivele implementării legii naționale din Republica Moldova în domeniul protecției datelor cu caracter personal în activitatea cotidiană, proiecte de informare, instruiri sau îndrumări privind bunele practici elaborate (contextul legislativ, jurisprudență națională);
  • Pregătirea implementării noului proiect de lege care vine să transpună Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) în Republica Moldova;
  • Numirea, rolul și atribuțiile DPO (Responsabil cu protecția datelor personale) în cadrul instituțiilor publice din România și Republica Moldova;
  • Informații concrete despre procedura de lucru în relația cu persoanele vizate și operatorii de date cu caracter personal.

 “Evenimentul a avut un succes de amploare, dovadă fiind extinderea acestuia cu mai mult timp decât a fost planificat inițial. Vizita de lucru a constituit o platformă de discuții fructuoase și eficiente, transfer și exemple de bune practici europene în domeniul protecției datelor personale în sistemele de activitate ale autorităților vizitate, în cadrul căreia s-au dat răspunsuri la întrebările urgente și problemele de ordin național, aferente domeniului protecției datelor”, a declarat Sergiu Bozianu, Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private (APVP) din Republica Moldova.

       

În primul rând doresc să mulțumesc pentru deschiderea și încrederea cu care a fost primită delegația română de către toate autoritățile din Republica Moldova. Am fost impresionați să constatăm că întreaga societate, nu numai instituțiile cu care am avut întâlniri de lucru, pun un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Autoritățile Publice precum Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul General al Poliției, Curtea de Conturi, Casa Națională de Asigurări în Medicină și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au făcut o prioritate din implementarea legislației europene în acest domeniu, dar dintr-o obligație, ci ca un semn de respect pentru fiecare cetățean. Sunt convins că această vizită de lucru este doar prima etapă și dezvoltarea acestui parteneriat de colaborare va aduce beneficii pe termen lung, atât pentru România cât și pentru Republica Moldova ”, a declarant Marius Dumitrescu, Președintele Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) – România.

 

Despre Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) – România

 

Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) este creată cu scopul de a informa și de a reuni profesioniștii care doresc să gestioneze cu succes punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 și a legislației aferente, funcționând ca un organism consultativ profesionist pentru persoane și organizații. ASPDC este o organizație non-guvernamentală, autonomă, apolitică și non-profit care ajută la definirea, susținerea și îmbunătățirea profesiei de Responsabil în protecția datelor și a altor specialiști în domeniu și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile OG nr.26/2000.

ASCPD ghidează persoanele responsabile în protecția datelor și alți specialiști în domeniul confidențialității datelor în rezolvarea numeroaselor probleme juridice, tehnice și organizatorice pentru a obține un echilibru adecvat între interesele persoanelor vizate, care necesită protecție, și cele ale operatorilor.

Obiectivul ASCPD este de a oferi soluții concrete la problemele cu care se confruntă specialiștii în confidențialitate și protecția datelor, de a crește gradul de conștientizare a legislației și de a oferi membrilor săi un forum în care aceste subiecte să poată fi dezbătute, precum și un loc de pregătire profesională continuă. ASCPD militează pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile și legile care pun în pericol viață privată, pentru a se asigura că publicul este informat și implicat.

Mai multe detalii găsiți pe www.ascpd.ro

 

Despre Asociația pentru Protecția Vieții Private (APVP) – Republica Moldova

Asociația pentru Protecția Vieții Private (APVP) este o asociație obștească relativ nouă și unică în Republica Moldova, înregistrată oficial în ziua intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecția datelor, la 25 mai 2018, cu angajamentul să contribuie la promovarea și transpunerea la nivel național, cât și în cadrul țărilor Parteneriatului Estic a standardelor europene, unice în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a vieții private. Obiectivele asociației este monitorizarea respectării dreptului la viața privată și a prelucrării datelor cu caracter personal în diferite sectoare de activitate publică sau privată, sensibilizarea opiniei publice cu referire la protecția şi promovarea dreptului la viața privată, a datelor cu caracter personal și asigurarea echilibrului just pentru exercitarea altor drepturi şi libertăți fundamentale ale omului, concurente cu dreptul la viața privată.

Mai multe detalii găsiți pe www.privacy.md

 

Contact: office@privacy.md