COMUNICAT

COMUNICAT

În contextul legislației în vigoare, cerințele legale privind protecția datelor cu caracter personal se interpretează adesea excesiv și neadecvat în cazul restricționării accesului la informațiile de interes public ce conțin date cu caracter personal.

Meseria de jurnalist semnifică în primul rând informarea publicului despre evenimentele de interes public, utilizând date cu caracter personal despre persoanele implicate în materialul de analiză.

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, prevăzut în Constituţia Republicii Moldova cât şi în documentele internaţionale ratificate de Republica Moldova.

La nivel național, excepţia jurnalistică este garantată de art. 34 din Constituția Republicii Moldova și asigurată prin includerea prevederilor legale la art. 10 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, care stabilește că atunci când se urmăresc scopuri jurnalistice, artistice sau literare, prelucrarea poate avea loc dacă:

  • datele personale au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
  • datele personale sunt strâns legate de calitatea de persoană publică;
  • datele personale sunt strâns legate de caracterul public al faptelor în care este implicată persoana vizată.

Asociația pentru Protecția Vieții Private, în cooperare cu experții din cadrul Consiliului de Presă, Centrul de Investigații Jurnalistice și Biroul asociat de Avocați „Nagacevschi şi Partenerii”, în cadrul proiectului finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova “Safeguarding freedom for press to access personal data for public interest (Consolidarea libertății presei prin acordarea accesului la date cu caracter personal în interes public)”, anunță despre elaborarea unui proiect de lege, ce vine să consolideze accesul mass-mediei la informația ce conține date cu caracter personal de interes public.

În contextul eficientizării funcţionării societăţii libere informaţionale şi liberei circulație a datelor cu caracter personal, proiectul de lege vine să armonizeze, în scopul aducerii în concordanţă cu recentele standarde juridice europene următoarele acte normative:
1.    Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
2.  Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
3.    Codul contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 218/2008;
4.    Codul administrativ aprobat prin Legea nr. 116/2018;
5.    Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile;

6. Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate;
7.    Codul civil aprobat prin Legea nr. 1107/2002.

Promovarea acestui proiect, va consolida totodată, capacitățile comunității jurnalistice de a evalua nivelul de importanță şi echilibru dintre drepturile concurente: libertatea de exprimare și acces la informaţie cu dreptul la viaţa privată.

Totodată, acest proiect de lege, reprezintă o măsură necesară într-un stat democratic și instrument eficient în lupta cu corupția și identificarea situațiilor prielnice corupției în domeniile de risc. Așadar, facilitarea accesului la informațiile de interes public care conțin date cu caracter personal va contribui la îmbunătățirea bunei guvernări, la responsabilizarea subiecților vizați de gestionarea banilor publici și a puterii publice și respectării dreptului la viața privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin adoptarea acestui proiect, se va stabili clar care categorii de date cu caracter personal care sunt de interes public, obținerea gratuită a acestor informații, cerințele de formă și procedură necesare de asigurat, cine trebuie să satisfacă aceste obligații pozitive și după caz răspunderea în caz de încălcare a acestor norme de drept – aspecte care vor soluționa problematica expusă inclusiv în acest reportaj.