Codul de conduită și principiile de etică în cadrul activității Asociației pentru Protecția Vieții Private

Codul de conduită și principiile de etică în cadrul activității Asociației pentru Protecția Vieții Private

Asociația pentru Protecția Vieții Private (www.privacy.md ), în scopul asigurării principiilor de: transparență, exemplu personal și deontologie profesională, a elaborat și aprobat Codul de conduită și principiile de etică (în continuare Codul).

 

Prevederile acestui Cod se aplică angajaţilor, membrilor asociaţi, clienţilor şi consultanţilor contractaţi, care îndeplinesc sarcini în numele Asociaţiei şi, definesc un standard minim de conduită și etică între aceştea.

Codul, divizat în 2 capitole: Conduita personală şi, Securitatea Datelor cu Caracter Personal şi Confidenţialitatea Informaţiilor, reglementează domenii cheie în cooperarea cu grupurile ţintă menţionate: notificarea problemelor, raportarea sancţiunilor şi combaterea fenomenului de corupţie cu asigurarea protecţiei avertizorului de integritate, etica de non-profit şi interesele personale și financiare ale altor întreprinderi, confidenţialitatea şi păstrarea discreţiei în relaţia cu clienţii şi cooperare obiectivă cu presa şi publicul larg.

Mai mult, prevederile Codului au fost ajustate să promoveze obiectivele ONU de dezvoltare durabilă şi responsabilitate social-corporativă în raport cu încălcarea principiilor umanitare fundamentale și a drepturilor fundamentale ale omului, corupția, spălarea banilor, escrocheriei și, în special daunelor aduse mediului, ca fiind exemple de riscuri grave, inacceptabile în cadrul activităţii Asociaţiei.

În final, reiterăm că fără aplicarea standardului de referință, Asociația, nu va putea să se bucure de buna reputație și încrederea persoanelor vizate, clienților, partenerilor și societății în general, atunci când vine să contribuie la implementarea credibilității și proporționalității aplicării cerințelor din domeniul dreptului la viața privată și protecție a datelor cu caracter personal. Descarcă Codul de conduită și principiile de etică.