POLITICA DE PREVENIRE ȘI GESTIONARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

POLITICA DE PREVENIRE ȘI GESTIONARE A CONFLICTELOR DE INTERESE

Asociația pentru Protecția Vieții Private publică cel de-al 3-lea document de politici non-profit cu referire la activitatea sa internă.

Acesta instituie proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese pentru a demonstra imparțialitatea angajaților și membrilor organizației, în momentul interacționării acestora în contextul realizării sarcinilor și obiectivelor Asociației cu reprezentanții din sfera publică și privată, cu donatorii străini, cu membrii săi asociaţi precum și cu orice persoană cu care interacționează în virtutea sarcinilor stabilite de statut, inclusiv în cadrul activităților de reprezentare a persoanelor vizate în momentul consultării acestora, ce ar putea include colectarea informațiilor destinate gestionării potențialelor conflicte de interese.

Politica de Prevenire și Gestionare a Conflictelor de Interese se aplică la nivelul tuturor activităților desfășurate de noi, inclusiv tuturor angajaților și reprezentanților noștri. Documentul exemplifică potențialele conflicte de interese care pot apărea în activitatea noastră, precum și procedurile și măsurile implementate pentru identificarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

Având în vedere activitatea Asociației de elaborare a politicilor, formulări de recomandări, luare de decizii, munca noastră ne cere să demonstrăm că ne îndeplinim sarcinile în mod imparțial, obiectiv și în interesul colectiv al publicului pe care îl servim. Prin urmare, prevederile acestui document se apliacă tivității de monitorizare, implementare și respectării dreptului la viața privată și a prelucrării datelor cu caracter personal în diferite sectoare de activitate publică sau privată și a oricăror altor activități de suport ale acesteia precum: cercetare, consultanță, activități de instruire, reprezentare legală, expertizare juridică și audit.

Documentul integral poate fi descărcat aici.Politica_Gestionarea și prevenirea conflictelor de interese.