ANUNŢ

ANUNŢ

Având în vedere ultimele evoluții din domeniul protecției datelor cu caracter personal şi a inviolabilităţii dreptului la viaţa privată, inclusiv în contextul interceptărilor, Asociaţia pentru Protecţia Vieţii Private vine cu următoarea ştire.

În contextul apelulul public din octombrie 2018 privind adoptarea Legii nr. 143 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, votată în scopul aplicabilității Legii nr. 142 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, care a completat art. 5 cu lit. g) și art. 15 al Legii nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, adresat printr-o scrisoare deschisă[1] autorităţilor publice centrale de securitate, apărare a ordinii publice şi celor din domeniul drepturilor omului (Preşedintelui Parlamentului, Prim-ministrului, Preşedintelui Comisiei parlamentare “Securitate naţională, apărare şi ordine publică”, Directorul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Avocatului Poporului), anunţăm UNICA reacţie promptă şi de susţinere a societăţii civile, venită doar din partea Avocatului Poporului cu mesajul de iniţiere a procedurii de modificare a Legii nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal în scopul neadmiterii ingerinţei în viaţa intimă, privată şi de familie a cetăţeanului, facilitate de prevederile legii nr. 143.

Luînd în considerare codul de etică al Asociaţiei de a NU publica răspunsurile oficiale venite din partea autorităţilor, în acest caz, având la bază interesul public major şi dovada faptului, publicăm răspunsul Avocatului Poporului din 11 iulie 2019 şi poziţia Guvernului din 22 noiembrie 2018 vis-a-vis de scrisoarea deschisă aici (document).

Amintim că, amendamentele la toate cele trei legi menționate în prezentul şi apelul inițial (Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate, Legea nr. 143 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, adoptate la 19.07.18 şi Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal) au intrat în vigoare la 10 noiembrie 2018.

Astăzi Republica Moldova, are instituit un nou temei legal la prelucrarea datelor cu caracter personal, neprevăzut în nicio Convenţie internaţională sau cadru juridic european. Acest aspect presupune că oricare funcționar public sau angajat din mediul privat care va avea acces la platforma de interoperabilitate, va putea accesa orice informație din sistem în privința oricărei persoane fizice, fără a avea o necesitatea legală (cerere, demers, proces contravențional, penal, civil, de executare etc.), ceea ce ar însemna că Legea privind protecția datelor cu caracter personal nu se va aplica prelucrărilor efectuate prin intermediul acestei platforme. Mai mult, la citirea art. 15, apare riscul interpretării eronate și aplicării disproporționate a prevederilor acestuia, prin crearea impresiei de punere pe același nivel de egalitate a intereselor supreme ale statului precum este apărarea securității și ordinii publice cu activitatea de efectuare a schimbului de date de regim obișnuit prin platforma de interoperabilitate dintre instituțiile publice și private.

[1] https://privacy.md/2018/11/30/nota-informativa/